סדנה בקורס מודעות במגמת נטורופתיה

פעילות זו מאפשרת לראות כיצד משליך האדם חלקים פנימיים שלו תוך כדי השימוש בדיאלוג ובמטאפורה (התמונה).
כאשר אדם בקבוצה בוחר לחשוף ולשתף את חברי הקבוצה ב”פרי – עטו” תפקיד המנחה לעודד את הפוטנציאל, האוטונומיה והיצירתיות של הדובר.
תפקידו ליצור את ההקשר המתאים, לתת לגיטימציה לעולם בו המושגים השגורים מטושטשים, ולפנות מרחב לראיה אחרת.