הרגשות המסוכסכים שאנו מוצאים בתוכנו

ניתן לשנות את הרגשות המסוכסכים שאנו מוצאים בתוכנו, כאשר אנו מכירים בהם מבלי להתחמק ולומדים להמיר אותם חזרה לטבעם האלוהי המקורי.
* דרך השער של תחושת החולשה שלכם תגיעו לעוצמתכם.
* דרך השער של תחושת הכאב שלכם תגיעו להנאה ולשמחה שלכם.
* דרך השער של הרגשת הפחד שלכם תגיעו לביטחון ולהגנה שלכם.
* דרך השער של הרגשת הבדידות שלכם תגיעו ליכולתכם להשיג הגשמה, אהבה וחברות.
* דרך השער של הרגשות הייאוש שלכם תגיעו לתקווה אמיתית ומוצדקת.
* דרך השער של קבלת החסכים של ילדותכם תגיעו להגשמתכם כעת.

התרגול של התעמתות כנה ומלאת חמלה עם העצמי הנמוך, בעודנו מעגנים עצמנו יותר ויותר בעצמי הגבוה, מביא לשחרור האישי הגדול ביותר. זהו נתיב של העצמה באמצעות אחריות אישית.
החוויה המאירה ביותר היא להיות מסוגל סוף סוף לקשר את אירועי החיים של האדם – הן החיובים והן השליליים – עם אותם כוחות פנימיים שיצרו אותם. היא מביאה אותנו הביתה, למרכז המאוחד בתוכנו, לזהות היצירתית האמיתית שלנו.
“אווה פיירוקס”