בחירות 2013

האם אתם מתרגשים ביום הזה?

אנו רגילים לבחור מתוך קושי, אחד מערכי העולם הישן היה ערך ההישרדות, שהתנה את הקבלה בקושי.
הזמן החדש שבו אנו חיים מאפשר בדיקה מחודשת של ערך הקבלה מתוך מציאות שאינה כרוכה בהישרדות גרידא.
לכן גם הקבלה וגם דפוס ההתניה שלה משתנים בזמן זה.
היום הקבלה תלויה בבחירתנו המודעת לשחרר את הדפוסים הישנים ולבחור בכוונון מדויק יותר של הרצונות שלנו.
אם רצונותינו מעצימים את יכולתנו וגורמים גדילה, נוכל להתכוונן אליהם פנימית, והמציאות תאפשר את הגשמתם בעולם הפיזי בקלות.

~ המנטרה להיום ~
* אני בוחר בקלות.
~ ברגע זה אני בוחר לשנות את חיי.
* אני לא מוותר על זכות ההצבעה שלי להשפיע