אנרגיה המרכיב הבסיסי של הגוף

הגורם היחידי המשפיע על גופנו הוא סוג האנרגיה או רמת האנרגיה אליה הוא נחשף. אם אנו רואים את הגוף כאנרגיה, וחושבים על כל דבר שמשפיע על הגוף לפי דגם אנרגטי, אנו מתחילים להבין את היחס בים כימיקלים ובין הגוף, בין מזון ובין הגוף, בין אור ובין הגוף, בין קול ובין הגוף, ולהבין את היחסים ביננו לבין אחרים. השימוש בדגם זה מאפשר לנו לראות את הגוף כיותר מאשר מנוע בעירה פנימי, המתקיים על מזון ומים בלבד. אנו מגיעים להבנה הדקה, שלא רק המזון שאנו מכניסים לפינו, אלא כל דבר שאנו קולטים, יש בו בכוח להגביר או להפחית את ערך האנרגיה האלקטרומגנטית שלנו. אנחנו מושפעים על ידי זיהום אוויר, רעש או “זיהום אנושי” לא פחות מאשר על ידי האוכל שאנו אוכלים. התוצאה האפשרית של חשיפה לאורך זמן לאנרגיות שליליות מכל סוג שהוא, היא נזק לבריאותנו הגופנית, הרגשית, השכלית או הרוחנית.

הייתה תקופה בארצות הברית שבה האמינו שאם חסר חלק מסויים בגוף, פירוש הדבר שתפקוד זה בגוף יחסר לתמיד. בתקופת שנות החמישים והשישים נאמר לאנשים שעברו ניתוח כיס מרה שלעולם לא יוכלו לאכול שוב צבורה רגילה. ובכל זאת, יש אנשים רבים בארה”ב ללא כיס מרה, אשר מסוגלים בדרך כלשהי לעכל מזון. מה משמעות הדבר? משמעות הדבר היא, שיש להם כלכך הרבה אנרגיה באזור כיס המרה שהגוף, גם עם פחות מיצי מרה, ממשיך לעכל מזון. כתוצאה מכך, אנשים ללא כיס מרה ממשיכים בכל זאת לעכל מזון. במילים אחרות, האיבר עצמו אינו חשוב כמו האנרגיה המייצרת אותו. מכאן שלא האיבר, לא התא, אלא האנרגיה היא המרכיב הבסיסי של הגוף.

טיפ: במקומות בהם יש לנו יכולת מלאה לשמירה על איזון אנרגטי רצוי לעשות כך. למשל בפאנג שוואי ממליצים לסדר ולעצב את הבית עפ”י חמשת האלמנטים. תמיד נעים לחזור הביתה ולחוות את האנרגיה זורמת והרמונית. לכן עשו לעצמכם הרגל שמרו על הסדר, הניקיון, נר דולק, מוסיקת רקע בזמן פעילות בבית, בישול, ניקיון, ציור וכו’.
טיפולים אנרגטיים חשובים מאוד לשמירה על איזון אנרגטי בגוף.

מוזמנים לשתף טיפים נוספים והתייחסותכם לנאמר :-).